HURAWALHI ISLAND RESORT AND SPA WITH FLIGHT

5.8 Restaurant at Hurawalhi-maldives
5.8 Restaurant at Hurawalhi-maldives

The world biggest underwater restaurant in Maldives. 5.8 Restaurant

Hurawalhi top view
Hurawalhi top view

5.8 underwater restaurant Hurawali
5.8 underwater restaurant Hurawali

5.8 Restaurant at Hurawalhi-maldives
5.8 Restaurant at Hurawalhi-maldives

The world biggest underwater restaurant in Maldives. 5.8 Restaurant

1/19
Location : Lhaviyani Atoll
Transfer Method: 45 minutes by SEAPLANE 

          ฮูลาวาลี่รีสอร์ท ที่สุดของ All inclusive เป็นรีสอร์ทเปิดตัวใหม่ปี ธันวาคม 2559 นี้เอง เปิดตัวด้วยห้องอาหารใต้น้ำสุดอลังการ ห้องอาหาร 5.8 ซึ่งได้ชื่อมาจากความลึกของห้องอาหารนี้ ที่ตั้งอยู่ที่ความลึก 5.8 เมตร จากระดับน้ำทะเลและตั้งอยู่ตรงขอบของแนวประการังเกาะฮุลาว่าลี่นี้เอง ทำให้เมือเรานั่งทานอาหารอยู่ภายในห้องนี้ เราสามารถชื่นชมกับฝูงปลามากมายหลายร้อยชนิด เวียนว่ายมาให้เราได้ชมกันแบบตระกานตาสุด ๆ (ของแบบนี้ต้องเป็นเห็นด้วยตาตัวเองถึงจะเข้าใจ) 

          ส่วนตัวห้องมีด้วยกัน 7 ชนิด แบ่งเป็นห้องบนหาด 3 ชนิด และ ห้องกลางน้ำ 4 ชนิด ห้องทุกชนิดสามรถลงเล่นน้ำได้รอบเกาะเพราะแนวประการังโอบล้อมทั่วทั้งเกาะ

          อาหารมีให้เลือกตั้งแต่ อาหารเช้าอย่างเดียว | อาหารเช้าและเย็น | อาหารเช้า กลางวัน เย็น และแบบ All inclusive ที่คุ้มที่สุดเพราะมาพร้อมกิจกรรม Sunset cruise และ เครื่องน้ำอีกกว่าพันชนิด

MTE Tips : สำหรับคนที่ไม่อยากปวดหัวหรือกังวลกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแนะนำว่าจองแพคเกจแบบ All inclusive ดีกว่ามาก แต่ห้องอาหารใต้น้ำไม่รวมใน All inclusive น้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามมืออาหารที่เราเลือก

หมายเหตุ :

  - อัตราค่าบริการรวมตั๋วเครื่องบินดังกล่าว เป็นราคาโปรโมชั่นซึ่ง มีจำกัดในแต่ละไฟลท์ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม       
    กรณีวันเดินทางที่ท่านเลือกไม่มีราคาโปรโมชั่นหรือหมด
  - สำหรับสายการบิน Srilankan Airlines ไม่สามารถใช้อัตราดังกล่าว สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2562
  - สำหรับสายการบิน Air Asia อัตราดังกล่าว รวมน้ำหนักสัมภาระ 20 ก.ก. ต่อท่าน และแพ็คเกจอาหาร + น้ำดื่ม
  - โปรโมชั่นจองและชำระเต็มจำนวน ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือเลื่อนวันเดินทางได้

เงื่อนไขการเข้าพัก / Conditions:

 • ผู้เข้าพักต้องอายุตั้งแต่ 15 ปี เป็นต้นไป

 • ช่วงปกติ รับจองห้องพัก 2 คืน ขึ้นไป / Minimum stay 2 nights.

 • ช่วงวันที่  19 Dec - 2 Jan พักขั้นต่ำ 3 คืน / Minimum stay 3 nights during Dec 19 – Jan 2.

 • Christmas Eve supplement (24 Dec) 210 USD. / person

 • New Year Eve supplement (31 Dec) 210 USD. /person

หมายเหตุ / Remark:

 • การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 16.00 น.) / Seaplane Transfer operates day time only. Guest who arrival after 16.00 hrs have to overnight in Male'

 • ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ำหนักเกินกำหนด จะต้องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน / Check-in Baggage up to 20 kg/person. Baggage in excess weight will be charged by the airline.

 

Packages include:

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ด้วยเครื่องบิน / Seaplane Transfer Airport - Resort - Airport.

 • ค่าที่พักในรีสอร์ท / Accommodation at the resort

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / Included returned ticket Bangkok - Maldives 
  (อัตราโปรโมชั่นดังกล่าวมีจำนวนจำกัดในแต่ละไฟลท์ กรุณตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง) / (Please contact our staffs with your tentative travel period for above promotion rate)

 • รวมค่าอาหารเช้าและน้ำเปล่า2 ขวดต่อวันเท่านั้นยังไม่รวมเครื่องดิ่มทุกชนิด อัพเกรดเป็นแพคเกจอาหารแบบอื่นโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ / Bed & Breakfast Meal Plan included and not included any drinks. (For upgrade Meal plan please contact staffs)

 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่านต่อห้อง / Price per person base on twin sharing basic.

 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน Male' / Meet and greeting at Male' International Airport.

 • Inclusive of GST Tax, Survice charge, Green Tax.

 • ค่าประกันภัยเดินทาง / Travel Insurance 

 

Packages DO NOT include:

 • การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Other meals or activities that do not mentioned in the package

 

Check in / Check out:

 • Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพักว่าง) / Early check-in: possible when room is available.

 • Check out: 12.00 hrs.

 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 18.00 น.คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก / Day Use:12.00 -18.00,charge 50% of room rate.

 • หากใช้ห้องพักเกิน 1800 น. คิดค่าบริการ 100% ของราคาห้องพัก / Day use: over 18.00, room charge 100%.

 

Cancellation Policy:

 • ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนวันเเดินทางได้