top of page
Cinnnamon Hakuraa Huraa Maldives
Cinnnamon Hakuraa Huraa Maldives
Location
Meemu Atoll
Transfer 
45 mins by seaplane Cinnamon Hakuraa Huraa ชินนาม่อน ฮาคุระ ฮูลา รีสอร์ท มัลดีฟส์
Resort Logo
MTE Tips

เหมาะกับการเช้าพักอย่างน้อย 3 คืนขึ้นไป คนชอบปลาประการังเยอะ ๆ รอบเกาะและรอบห้องพัก เด็กพักกลางน้ำได้ในราคาสบายกระเป๋า

Kagi Maldives arial view of Ocean pool villa
Kagi Ocena water villa bird eye view

Get your custom quote or 

Request rate

ขอรับราคาพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น!

Cinnamon Hakuraa Huraa ชินนาม่อน ฮาคุระ ฮูลา รีสอร์ท มัลดีฟส์ รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ ณ มีมูอะทอลล์ ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักของคนไทยนัก เปรียบเหมือนเป็นรีสอร์ทลับ แต่จริง ๆ เดิมทีชินนาม่อน ฮาคุระ ฮูลาเปิดทำการมานานมาแล้ว ตั้งแต่ปี 1999 เพียงแต่พึ่งจะมาเพิ่มห้องกลางน้ำในภายในและ rebrand เป็นชื่อ ชินนาม่อน ฮาคุระ ฮูลา ตัวรีสอร์ทตั้งอยู่ในจุดที่ประการังและปลาสมบูรณ์สุด ๆ และยังมี Dive center ที่ชำนาญจุดดำน้ำเทพ ๆ ของทางใต้มัลดีฟส์ ใครมองหารีสอร์ทราคาดี ห้องกลางน้ำราคาจับต้องได้ ชินนาม่อน ฮาคุระ ฮูลา อาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ
PACKAGES INCLUDE:

 • ค่ารับ-ส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบิน โดยเครื่องบินน้ำ / Round Trip transfer by Seaplane

 • ที่พักในรีสอร์ท / Accommodation at the resort

 • อาหารเช้า กลางวัน และเย็น

 • เครื่องดื่มซอฟดริ๊ง และแอลกอฮอล์ ณ ห้องอาหาร หรือบาร์ที่เปิดทำการ

 • บริการของว่างตามเวลา ดังนี้

รอบเช้า : 10.30 น. - 11.30 น.

รอบเย็น : 16.00 น. - 17.30 น.

รอบดึก : 22.30 น. - 23.30 น.

 • มินิบาร์ (ซอฟดริ๊ง, น้ำเปล่า และเบียร์) - บริการเติมเครื่องดื่มในวันถัดไป

 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น

 • ภาษี และ Service Charge ประเทศมัลดีฟสฺ์อัตราปัจจุบัน / GST and Service Charge of Maldives as current rate

 • การต้อนรับและอานวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่ / Meet and greet at Male airport

 • ประกันภัยอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) สำหรับผู้เดินทาง (ไทยและต่างชาติ) ที่ออกจาก และกลับเข้าประเทศไทยเท่านั้น / Accidental Insurance (Conditions apply) for client (Thai and foreigner) who arrive and depart from Thailand only

  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยใน ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้และ/หรือเอกสารแนบโดยกำหนด อายุต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 75ปีซึ่งเป็นบุคคล ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย


PACKAGES DO NOT INCLUDE:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / Round Trip Air ticket Bangkok - Maldives

 • ดำน้ำลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or activities that do not mentioned in the package

 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการกักตัว, การรักษาตัว, การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19


เงื่อนไขการเข้าพัก / CONDITIONS:

 • เข้าพักขั่นต่ำ 2 คืน / Minimum 2 nights stay

 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง / Price per person base on twin sharing basic.

 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ราคาข้างต้นคำนวณจากอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และภาษีอื่นๆ) หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆของประเทศมัลดีฟส์ ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาCHECK IN / CHECK OUT:

 • Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพักว่าง) / Early check-in: possible when room is available.

 • Check out: 12.00 hrs.

 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่าง 12.00 น. ถึง 18.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก/ Day use: 12.00 - 18.00, room charge 50%

 • หากใช้ห้องพักเกิน 18.00 น. คิดค่าบริการ 100% / Day use: Over 18.00, room charge 100%


CANCELLATION POLICY:

 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท /More than 45 days before arrival cancellation charge 5,000 baht per person.

 • 45-31 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 45-31 Days before arrival cancellation charge 50%.

 • 30 วันก่อนเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด/ 30 days before arrival cancellation charge 100%.

 • ยกเลิกกะทันหันหรือพักไม่ครบตามที่จอง ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the resort charge 100%.

 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลือกรีสอร์ทตามกลุ่ม

bottom of page