top of page
SO Maldives
SO Maldives
Location
South Male Atoll
Transfer 
10 mins by Speed Boat
Resort Logo
MTE Tips

เหมาะกับทุกการท่องเที่ยว และจะเหมาะมากกับคู่ที่ชอบรีสอร์ทแนว lifestyle จัด ๆ สีสันเจ็บ ๆ ตัดกับสีน้ำทะเลมัลดีฟส์ดีจริง ๆ

Kagi Maldives arial view of Ocean pool villa
Kagi Ocena water villa bird eye view

Get your custom quote or 

Request rate

ขอรับราคาพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น!

โซ มัลดีฟส์ รีสอร์ทจากเครือ Accor ที่ปักธงเปิดตัวปี 2023 นี้แบบสวย ๆ ภายใต้โปรเจคยักษ์ของเครือ Sing Estate Group กับ โปรเจค Crossroad รีสอร์ทที่ 3 การตกแต่งแบบฉบับเฉพาะตัวของ SO/ นั้น ต้องบอกเลยว่าเอาใจแฟน ๆ ชาวโซ โซฟีเทลไปแบบเต็ม ๆ 10 เต็ม 10 ไม่หักเลยPACKAGES INCLUDE:

 • เรือรับ-ส่ง สนามบิน – รีสอร์ท – สนามบิน / Round Trip transfer by Speedboat

 • ที่พักในรีสอร์ท / Accommodation at the resort

 • มื้อเช้า ณ ห้องอาหาร The Citronelle Club

 • มื้อกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Citronelle Club & Lazuli / Lunch is fully inclusive at The Citronelle Club & Lazuli

 • มื้อเย็น ณ ห้องอาหาร The Citronelle Club & Hadaba / Dinner is fully inclusive at The Citronelle Club & Hadaba

 • เครื่องดื่มซอฟดริ๊ง และแอลกอฮอล์ ให้บริการ ณ ห้องอาหาร และบาร์ที่เปิดทำการ / Selected alcoholic beverages during meals, soft drinks, and drinking water.

 • มินิบาร์ ตามเมนู AI (บริการเติมเครื่องดื่มในวันถัดไป) / Minibar inclusions with daily replenishment of select items or menu of non-alcoholic & alcoholic beverages are included.

 • ภาษี และ Service Charge ประเทศมัลดีสฟ์อัตราปัจจุบัน/ GST and Service Charge of Maldives as current rate

 • การต้อนรับและอานวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่ / Meet and greet at Male airport

 • ประกันภัยอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) สำหรับผู้เดินทาง (ไทยและต่างชาติ) ที่ออกจาก และกลับเข้าประเทศไทยเท่านั้น / Accidental Insurance (Conditions apply) for client (Thai and foreigner) who arrive and depart from Thailand only

  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยใน ตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้และ/หรือเอกสารแนบโดยกำหนด อายุต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 75ปี ซึ่งเป็นบุคคล ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
HONEYHMOON & ANNIVERSARY:

 • A minimum 5 nights stay receives a complimentary bottle of wine and a one-time 30 minutes resort photoshoot at either assigned public area or at the villa.เงื่อนไขการเข้าพัก / CONDITIONS:

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองขั้นต่ำ 2 คืน / This special price is for 2 nights minimum stay.

 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง / Price per person base on twin sharing basis.

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูงขึ้น ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา / Prices are subject to daily currency exchange rate

 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคาและอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และภาษีอื่นๆ) ซึ่งอาจจะมีการผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้ / Prices are subject to any increases in Maldives Government taxes and service charge without prior noticePACKAGES DO NOT INCLUDE:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / Round Trip Air ticket Bangkok - Maldives

 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า, มินิบาร์ / Dining in the Villa, Minibar

 • ดำน้ำลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or activities that do not mentioned in the package

 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการกักตัว, การรักษาตัว, การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์โควิด19


CHECK IN / CHECK OUT:

 • Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพักว่าง) / Early check-in: possible when room is available.

 • Check out: 12.00 hrs.

 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่างเวลาเวลา 12.00 - 18.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก / Day use 12.00 - 18.00 : room charge 50%

 • หากใช้ห้องพักเกิน 18.00 น. คิดค่าบริการ100% ของราคาห้องพัก / Day use: over 18.00, room charge 100%.


CANCELLATION POLICY:

 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาหักค่ามัดจํา5,000 บาทต่อท่าน/ More than 45 days before arrival: cancellation charge 5,000 baht per person

 • 45-31 วันก่อนการเดินทาง คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 45-31 days before arrival: cancellation charge 50%.

 • 30 วันก่อนการเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพกัที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 30 days before arrival cancellation charge 100%.

 • ยกเลิกกะทันหันหรือพักไม่ครบตามที่จอง ไม่สามารถขอเงินคืนได้ /No show & early departure from the resort : charge 100%.

 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เลือกรีสอร์ทตามกลุ่ม

bottom of page