top of page
Amilla Maldives
Amilla Maldives
Location
Baa Atoll
Transfer 
45 mins by Seaplane
Resort Logo
MTE Tips

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากได้ว่ายน้ำกับมันต้าเรย์ และต้องการพักผ่อนแบบสุดหรูแต่กันเองและบริการดีเป็นที่สุด *เด็กเล็กพักกลางน้ำได้ด้วยน้า

Kagi Maldives arial view of Ocean pool villa
Kagi Ocena water villa bird eye view

Get your custom quote or 

Request rate

ขอรับราคาพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น!

Amilla Fushi | อมิลลา มัลดีฟส์ รีสอร์ท Small Luxury ที่ดีที่สุดในบาร์อะทอลล์ ใครมองหาที่พักมัลดีฟส์สุดหรูและเก๋ที่สุด พร้อมใกล้แหล่งว่ายน้ำกับมันต้าเรย์ ขอให้มองอมิลล่า ฟูชี่ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ห้ามมองข้ามเป็นอันขาดน้า เพราะตัวห้องของบอกว่าสวยมาก ก.ไก่ล้านตัว แถวแนวประการังรอบบ้านของที่นี่คือที่สุด มีทั้งฝูงปลา และ เต่าแวะเวียนมาหาตลอดเวลา
เด็กเล็กก็พักกลางน้ำได้ด้วยน้า Kid's club ใหญ่ยักษ์เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ คู่รัก ได้ครบทุกแบบจริง ๆ

PACKAGES INCLUDE:

 • ค่ารับส่ง สนามบิน-ที่พัก-สนามบิน โดยเครื่องบินน้ำ / Seaplane Transfer Airport - Resort - Airport

 • เจ้าหน้าที่ต้อนรับที่สนามบิน Velana / Meet and greeting at Velana International Airport

 • ค่าที่พักในรีสอร์ท / Accommodation at the resort

 • อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Fresh

 • อาหารกลางวันแบบ A La Cart - 2 Course ณ ห้องอาหารที่เปิดทำการ

 • อาหารเย็นแบบ A La Cart - 3 Course ณ ห้องอาหารที่เปิดทำการ

 • เครื่องดื่มซอฟดริ๊ง และแอลกอฮอล์ ณ ห้องอาหาร และบาร์ที่เปิดทำการ

 • บริการ In-Villa Dining 1 ครั้ง / ห้อง / การเข้าพัก

 • มินิบาร์ (บริการเติมเครื่องดื่มในวันถัดไป)

 • กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์

 • บริการจักรยาน

 • บัตเลอร์

 • ภาษีและ Service Charge ประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน/ GST and Service Charge of Maldives as current rate

 • ประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/ Accidental Insurance (Conditions apply)

  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้และ/ หรือเอกสารแนบ โดยกำหนดอายุตํ่าสุดไม่ตํ่ากวา 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 75 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการเข้าพัก / CONDITIONS:

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองขั้นต่ำ 2 คืน / This special price is for 2 nights minimum stay.

 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง / Price per person base on twin sharing basis.

 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-book ได้

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง

ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคาและอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ ณ อัตราปัจจุบัน (GST และภาษีอื่นๆ) ซึ่งอาจจะมีการ

ผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้HONEYMOONERS / WEDDING ANNIVERSARIES: (MINIMUM STAY 4 NIGHTS)

 • A bottle of wine

 • 30 min add on to any purchased 60 min Spa treatment.

 • A selected surprise excursion to be confirmed by Katheeb (Butler) during the stay.

 • Romantic dinner set up on a beach with 3 course menu excluding beverages.


TERMS & CONDITIONS:

 • Valid upon presentation of the wedding certificate at the time of booking

 • Wedding must have occurred maximum 06 months prior to the arrival date.

 • Anniversary (any years) date shall be within 30 days of the arrival date (prior or after).

 • Added values are non-exchangeable nor refundable and are combinable with the applicable offers

 • Resort will extend honeymoon benefits for all weddings happened in 2020.PACKAGES DO NOT INCLUDE:

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัลดีฟส์ / Round Trip Air ticket Bangkok - Maldives

 • การรับประทานอาหารภายในวิลล่า, มินิบาร์ / Dining in the Villa, Minibar

 • ดำน้ำลึก, การรับประทานอาหาร หรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, other meals or activities that do not mentioned in the package

 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการกักตัว, การรักษาตัว, การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์โควิด19CHECK IN / CHECK OUT:

 • Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องพักว่าง) / Early check-in: possible when room is available.

 • Check out: 12.00 hrs.

 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง18.00 น. คิดค่าบริการ 50% ของราคาห้องพัก / Day Use: 12.00 -18.00, room charge 50%.

 • หากใช้ห้องพักเกิน 18.00 น. คิดค่าบริการ 100% ของราคาห้องพัก / Day use: over 18.00, room charge 100%.CANCELLATION POLICY:

 • มากกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง: หักค่ามัดจํา 5,000 บาทต่อท่าน / More than 45 days before arrival: cancellation charge 5,000 baht per person

 • 45 - 31 วันก่อนเดินทาง: หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 45 -31 days before arrival: cancellation charge 50%.

 • 30 วันก่อนเดินทาง: เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด / 30 days before arrival: cancellation charge 100%.

 • ยกเลิกกระทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the resort : charge100%.

 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลือกรีสอร์ทตามกลุ่ม

bottom of page