top of page
Dreamland Resort Maldives
Dreamland Resort Maldives
Location
Baa Atoll
Transfer 
45 mins by Seaplane
Resort Logo
MTE Tips

เด็กพักกลางน้ำได้มากสุด 2 ท่านและเหมาะมากสำหรับคนชอบปะการังเยอะ ๆ

Kagi Maldives arial view of Ocean pool villa
Kagi Ocena water villa bird eye view

Get your custom quote or 

Request rate

ขอรับราคาพิเศษสำหรับคุณเท่านั้น!

Dreamland Maldives (ดรีมแลนด์ มัลดีฟส์) รีสอร์ท 4 ดาวที่ใกล้แหล่งดูมันต้าเรย์ Manta ray ณ อ่าว Hanifaru bay ที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งใน Baa Atoll รอบเกาะมี House reef ที่สวยมาก เหมาะมากกับการดำ Free dive เป็นอย่างมากPACKAGES INCLUDE:

 • ค่ารับส่งสนามบิน – รีสอร์ท - สนามบินด้วยเครื่องบินน้ำ/Round Trip transfer by Seaplane

 • ค่าที่พักในรีสอร์ท/ Accommodation at the resort

 • อาการเช้า กลางวัน และเย็น

 • เครื่องดื่มซอฟดริ๊ง และแอลกอฮอล์

 • บริการแซนวิช และเค้ก ณ Lake View Bar ตามเวลาดังนี้

10.00 น. - 11.30 น.

15.00 น. - 17.00 น.

 • สามารถเลือกกิจกรรมได้ 1 ชนิด ต่อท่าน ตลอดการเข้าพัก จากรายละเอียด ด้านล่าง

ดำน้ำตื้น (ครึ่งวัน)

ทริปท่องเที่ยวเกาะชุมชน

*การให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ตารางเวลา และตารางกิจกรรมของรีสอร์ท

**สำรองล่วงหน้าก่อนใช้บริการ

 • บริการอุปกรณ์ดำน้ำตื้น ณ รีเซฟชั่น

 • ภาษีและ Service Charge ประเทศมัลดีฟส์ อัตราปัจจุบัน/ GST and Service Charge of Maldives as current rate

 • การต้อนรับและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน มาเล่/ Meet and greet at Velana International Airport

 • ประกันอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) / Accident Insurance (Conditions apply)

  ผู้เอาประกันภัย หมายถึง บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้และ/ หรือเอกสารแนบ โดยกำหนดอายุตํ่าสุดไม่ตํ่ากวา 6 เดือนและสูงสุดไม่เกิน 75 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเงื่อนไขการเข้าพัก/ CONDITIONS:

 • ช่วงปกติพัก 2 คืน/ Minimum stay 2 nights

 • ราคานี้ เป็นราคาต่อท่าน เดินทางเข้าพัก 2 ท่าน ต่อห้อง / Price per person base on twin sharing basis.

 • ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ ปัจจุบัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ไม่สามารถ re-bookได้

 • ราคาข้างต้นเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอัตราที่สูง ณ ช่วงเวลาที่ทำการจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

 • ราคาข้างต้นคำนวณจากราคาและอัตราภาษีของประเทศมัลดีฟส์ณ อัตราปัจจุบัน และภาษีอื่นๆซึ่งอาจจะมีการผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของรีสอร์ทได้


PACKAGES DO NOT INCLUDE:

 • ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์/ Round Trip Air ticket Bangkok - Maldives

 • ดำน้ำลึก, มินิบาร์, การรับประทานอาหารหรือกิจกรรมสันทนาการใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น / Scuba diving, mini bar, other meals or activities that do not mentioned in the package

 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการกักตัว, การรักษาตัว, การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เนื่องจากสถานการณ์โควิด19

 • การตรวจ RT-PCR test ก่อนกาเดินทางเข้าประเทศมัลดีฟส์และการตรวจ RT-PCR test ก่อนการกลับเข้าประเทศไทย ตามมาตรการของแต่ละประเทศ

 • TEST and GO เมื่อเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยCHECK IN / CHECK OUT:

 • Check in: 14.00 hrs. (เช็คอินช่วงเช้าได้ ในกรณีมีห้องว่าง) / Early check-in is possible when room is available.

 • Check out: 12.00 hrs.

 • หากต้องการใช้ห้องพักต่อ ระหว่างเวลา 12.00 - 18.00 น. คิดค่าบริการ 50% / Day Use 12.00 -18.00, room charge 50%. หากใช้ห้องพักเกิน 18.00 น. คิดค่าบริการ 100% ของราคาห้องพัก / Day Use over 18.00, room charge 100%

CANCELLATION POLICY:

 • มากกว่า 45 วันก่อนก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 5,000 บาทต่อท่าน / More than 45 days before arrival: cancellation charge 5,000 baht per person

 • 45 - 31 วันก่อนเดินทางหักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด/ 45 - 31 Days before arrival: cancellation charge 50%

 • 30 วันก่อนเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด/ 30 days before arrival: cancellation charge 100%.

 • ยกเลิกกะทันหันหรือพักไม่ครบตามที่จอง ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ / No show & early departure from the resort : charge 100%.

 • ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรณียกเลิกหรือแก้ไขแพ็คเกจการเดินทาง ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เลือกรีสอร์ทตามกลุ่ม

bottom of page